Direct Mailing


Odovzdanie odborných a informačných materiálov priamo do rúk lekára. 

Komunikácia na odbornú verejnosť

Zabezpečujeme priame oslovenie lekárov alebo odborného personálu, osobné odovzdávanie vzoriek, brožúr, letákov pre pacientov a odborných materiálov pre lekárov.