Vitajte v sieti 
IDS Health Media Slovakia.

IDS Slovakia je súčasťou skupiny IDS Media International , ktorá má aktuálne svoje zastúpenie v 12 krajinách sveta.
Ako rovnocenný partner v reťazci zdravotnej starostlivosti koncipujeme a distribuujeme zdravotné edukačné programy.
DIGITÁLNE MÉDIUM

Digitálny panel v čakárni lekára

Komunikácia na pacienta prebieha prostredníctvom dynamickej slučky zloženej z krátkych animovaných sekvencií.
Spoľahlivý zdroj informácií

Kontrolovaná distribúcia letákov

Ľahko dostupné informácie pomáhajú pacientom zaujať aktívnu úlohu v starostlivosti o ich vlastné zdravie.

V čakárňach lekárov a v lekárňach

B1 a A3 plagáty

Priemerná čakacia doba na vyšetrenie je 20 minút, čo zabezpečuje možnosť zaujať témou na plagáte a v kľude si preštudovať informačné letáky alebo brožúry pred návštevou lekára.

Direct mailing

Osobná návšteva lekárov

Odovzdanie odborných a informačných materiálov priamo do rúk lekára.

Statický plagát v čakárni lekára alebo v lekárni

Statický plagát je elektrostaticky nabitá polypropylénová fólia, ktorá sama bez lepidla či pripináčikov priľahne k čistým, suchým povrchom ako je omietka, sklo, plast, kov, drevo, papier, sadrokartón či kameň.


 • Kampane na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni.
 • Targetované skupiny podľa výberu klienta.
 • Možnosť oslovenia 2,5 milióna pacientov mesačne.
 • Viac ako 2 000 čakární a 200 lekární po celej Slovenskej republike.

Výhody OOH kampaní v čakárňach

 • Zachytenie viac ako 2,5 milióna pacientov za mesiac.
 • Viac ako 85% pacientov zaregistruje plagát pred ambulanciou lekára.
 • Pre 79% pacientov sú zdravotnícke informačné letáky a brožúry zdrojom najspo ľahlivejších informácií (pred TV, zdravotnými stránkami na internete a tlačou).
 • Priemerná čakacia doba je 20 minút, čo zabezpečuje možnosť zaujať témou na plagáte a v kľude si preštudovať informačné letáky alebo brožúry pred návštevou lekára.
 • Viac ako 70% pacientov venuje väčšiu pozornosť zdravotníckym témam priamo v čakárni.
 • Plagáty sú nielen výraznou podporou zapamätania si danej kampane a tak isto ale aj vzbudenia záujmu o letáky, ktoré sú umiestnené nižšie pod plagátom a to pre viac ako 50% pacientov čakajúcich pred ambulanciou lekára.
 • Viac ako 80% pacientov si prečíta informácie na plagátoch.
 • V pripade, že grafické stvárnenie plagátu a letáku bude rovnaké (farebnosť, slogan, nadpisy), možno pozorovať vzájomné synergické efekty, ktoré zvyšujú zapamätanie i záujem o konkrétny leták až o 20%.
 • Lepšiu úroveň zapamätania i zaujatia dosiahli tie vizuály, ktoré sú vystavené na pútači vo väčšom formáte, resp. obsahujú výrazné farby.
 • V cieľovej skupine tých, čo navštevujú zdravotnícke zariadenia aspoň raz mesačne si IDS stojany pred ambulanciami všimla viac ako polovica respondentov.

Prieskum GfK