B1 rám v čakárňach lekárov
70 cm x 100 cm

Priemerná čakacia doba na vyšetrenie je 20 minút, čo zabezpečuje možnosť zaujať témou na plagáte a v kľude si preštudovať informačné letáky alebo brožúry pred návštevou lekára.

Steny čakárne sú veľmi vďačným priestorom pre vizuálnu komunikáciu. Čakajúci pacient sa prirodzene rozhliada okolo seba a k vystaveným plagátom sa ich pohľad opakovane vracia.
Plagát funguje veľmi dobre samostatne, ale aj ako podpora podrobnejších informácií obsiahnutých v brožúre či letáku, ktoré nájdu v integrovanom ušku na letáky. Plagáty sú umiestnené v elegantných hliníkových rámoch na dobre viditeľnom mieste v čakárni.

 

A3 rámy v čakárni
lekárov

42 cm x 29,7 cm

Plagát A3 zdôrazňuje informačnú kampaň spolu s publikáciami umiestnenými v nástennom stojane.

Slúži k zvýrazneniu danej témy kampane počas dohodnutého obdobia s výraznou podporou letáčikov, ktoré sú umiestnené hneď pod plagátom v nástennom stojane.

V kombinácii s letákom

Plagáty sú výraznou podporou zapamätania si danej kampane a tak isto aj vzbudenia záujmu o letáky, ktoré sú umiestnené nižšie pod plagátom, a to pre viac ako 50% pacientov čakajúcich pred ambulanciou lekára.

Prečítajte si viac o kontrolovanej distribúcii letákov

 

B1 plagát v lekárni

Komunikačné média v mieste nákupu sú podstatným predpredajným impulzom.

  • Doplňujúce informácie v podobe letákov
  • 230 lekárni v našej sieti
  • Najvyššia úroveň prejavu v lekárni
  • Dobre viditeľné miesto
  • Odlišnosť od iných prítomných pútačov
  •