Kontrolovaná distribúcia letákov a brožúr do čakárni lekárov a lekárni

Spoľahlivý zdroj informácií pre pacientov.

Podľa nezávislej štúdie GfK sú zdravotnícke informačné letáky a brožúry zdrojom najspoľahlivejších informácií pre 79% pacientov oproti iným informačným zdrojom (TV, print, internet). Naša sieť  umožňuje osloviť viac ako 500 000 pacientov, a to každý deň v rôznych čakárňach po celom Slovensku.

Ľahko dostupné informácie pomáhajú pacientom zaujať aktívnu úlohu v starostlivosti o ich vlastné zdravie.

Pochádzajú z vyvážených zdrojov zdravotnej a sociálnej oblasti, počínajúc radami ako zvýšiť imunitu, ako postupovať pri rôznych ochoreniach, bolestiach až po vhodné rady ako znížiť svoju váhu, zdravšie žiť, prestať fajčiť a ďalšie doplňujúce informácie celoročného, alebo sezónneho charakteru.