Digitálny panel v čakárni lekára

Komunikácia na pacienta prebieha prostredníctvom dynamickej slučky zloženej z krátkych animovaných sekvencií.
Koncept digitálneho panelu je navrhnutý tak, aby čo najviac zaujal čakajúcich pacientov, nakoľko jednotlivé komerčné spoty sa efektne striedajú s nekomerčnými informáciami. Komunikácia na pacienta prebieha prostredníctvom dynamickej slučky zloženej z krátkych animovaných sekvencií, pričom 1 slučka má dobu trvania 8 – 10 minút a skladá sa z časti vyhradenej pre oznamy lekára,
edukačnej časti a komerčnej časti. Viac informácii Vám radi poskytneme emailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

Slučka

Slučka má 8 - 10 minút a skladá sa z časti vyhradenej pre oznamy lekára (1/3), edukačnej časti (1/3) a komerčnej časti (1/3)

Edukácia

Edukačné spoty sú pripravené v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR alebo s iným odborným garantom a sú menené na pravidelnej báze.

Komerčné spoty

Komerčná časť je limitovaná, aby bola Vaša kampaň maximálne viditeľná.

Rozmery digitálnej obrazovky

Veľkosť digitálneho panela je 55 x 100 cm.

Všetky spoty v našich obrazovkách sú neozvučené, čo v čakárni lekára pomáha vytvoriť pokojnú atmosféru pre pacientov a taktiež neruší personál zdravotníckeho zariadenia.
Prečo vertikálne?
Vertikálne umiestnený LCD panel je prirodzene vnímaný ako informačný bod v čakárni, čím priťahuje pozornosť pacientov. Vertikálne umiestnenie poskytuje viac priestoru, grafických možností pre zobrazenie informácií či už produktových kampaní, rôznych infografík o zdraví, alebo zdravom životnom štýle.


Pre sediaceho aj stojaceho pacienta je pohodlnejšie sledovať informácie na vertikálnej obrazovke, ktorá je inštalovaná vo výške očí, oproti klasickej televízii, ktorá sa bežne inštaluje vo vyšších priestoroch čakárne. Nepohodlné zakláňanie hlavy tak môže pacienta po čase odradiť od sledovania.

Vertikálne umiestnenie obrazovky poskytuje výhody aj pre lekára - efektívnejšie využitie priestoru v čakárni a umiestnenie modernej a kvalitnej obrazovky môže zlepšiť imidž lekára a jeho ambulanciu.

Report

Na konci kampane, resp. na mesačnej báze, pripravíme report, ktorého súčasťou sú nasledujúce čísla:

 
Predpokladaná návštevnosť čakárne za daný mesiac.
Koľkokrát bol spot prehraný za daný mesiac.
Predpokladaný počet videní za daný mesiac.