Oslovujeme viac ako 2,5 milióna pacientov mesačne priamo v mieste ich zdravotnej starostlivosti

Naše riešenia

IDS Health Media Slovakia