O nás.

Sme spoločnosť, ktorá sa špecializuje na komunikáciu v čakárňach zdravotníckych zariadení a tiež na komunikáciou so zdravotníckymi pracovníkmi. Je pre nás dôležité poskytovať presné a relevantné informácie správnemu publiku v správnom čase. Tým prispievame k zlepšeniu práce zdravotníkov. S viac ako 30 rokmi skúseností a rozsiahlou pôsobnosťou v 12 krajinách sveta, patríme k lídrom v tejto oblasti.

 

Odbremeňujeme zdravotníkov

Naším cieľom je pomáhať pacientom v ich ceste za zdravým životným štýlom a poskytovať im optimálne informácie. Využívame potenciál čakární ako príležitosti na zníženie bariér pre pacientov, aby sa mohli pýtať lekárov a získavať nástroje na prevenciu chorôb. Riešme prevenciu pacientov, nie dôsledky.

Ako nezávislý poskytovateľ služieb, dbáme na potreby pacientov a zdravotníckych pracovníkov a snažíme sa zosúladiť ich s potrebami našich klientov. Máme dlhodobé vzťahy so zdravotníckymi pracovníkmi aj klientmi, ktoré sú založené na otvorenosti a jasných dohodách.

IDS je stabilným zamestnávateľom

Sme stabilným zamestnávateľom pre našich zamestnancov a poskytujeme im dynamické a flexibilné pracovné prostredie.

Životné prostredie

Snažíme sa byť ohľaduplní k životnému prostrediu. Prostredníctvom rôznych opatrení, ako napríklad zavádzanie zeleného IT, renovácia počítačového vybavenia, používanie úsporných obrazoviek, ekologického atramentu a recyklovaného papiera. Každý deň sa snažíme robiť malé kroky pre našu planétu.