Technické parametre 

pre návrh spotu do 

digitálneho panelu IDS.


Rozmery panelu
Výška: 97 cm
Šírka: 65 cm
Pomer strán spotu
9:16


Na výšku
Pri výrobe spotu je potrebné vychádzať z toho, že panel je inštalovaný vertikálne.

Odporúčané rozlíšenie videa

Média 1080 x 1920 pre full HD sú náročné na spracovanie a tok dát, preto môže dochádzať k jemnému trhaniu spotu.

Zvuk
LCD TV nepodporujú vysielanie so zvukom. Video je možné vytvoriť neozvučené. Ozvučené videá je možné doplniť titulkami.

Podporované formáty súborov

Poznámka: Pre lepšie grafické zvýraznenie odporúčame vyrobiť obrázky s textom vo formáte PNG.


Máte pripravené video 

v klasickom televíznom formáte?

Klasický televízny spot.

Videá v klasickom horizontálnom formáte vieme jednoducho a elegantne prerobiť do vertikálnej polohy. Ozvučené videá doplníme titulkami.

Úprava videa pre vertikálny formát doplnený o titulky.