Rozmer B1

Čistý rozmer plagátu po orezaní: výška: 100 cm x šírka: 70 cm

Grafiku je nutné pripraviť na výšku! 


Pri grafickom spracovaní je potrebné brať ohľad na prekrytie časti B1 plagátu rámom, z každej strany cca 2 cm.

Text je preto potrebné posunúť z každej strany minimálne 2 cm od okrajov.