Rozmer A3

Čistý rozmer plagátu po orezaní: výška: 42 cm x šírka: 29,7 cm

Grafiku je nutné pripraviť na výšku!


Pri grafickom spracovaní je potrebné brať ohľad na prekrytie časti A3 plagátu klip rámom, z každej strany cca 1,5 cm.

Text je preto potrebné posunúť z každej strany minimálne 1,5 cm od okrajov.