Dobročinné spolupráce ;  
hodnoty, ktoré nás spájajú.

Či ste si toho vedomí alebo nie, aj Vy ste súčasťou tejto úžasnej iniciatívy. Média IDS v čakárňach lekárov nie sú len miestom pre informácie a reklamy, ale aj miestom pre letáčiky, plagáty a spoty charitatívnych a pacientskych organizácií, ktoré pomáhajú tým, ktorí to potrebujú najviac. Vaša čakáreň sa tak stáva platformou, ktorá inšpiruje a pomáha.

Aj Vy pomáhate: