Digitálny
Informačný panel
vo Vašej čakárni

BEZPLATNE

● Zariadenie ● Inštalácia ● Správa

Viac ako 300 spokojných lekárov na Slovensku
Vlastný komunikačný nástroj v čakárni uľahčuje komunikáciu s pacientom.
Digitálny informačný panel zobrazuje približne 9 minútovú slučku zloženú z troch častí.

Zdieľajte Vaše informácie

Pomocou informačného panelu môžete zdieľať Vaše informácie a rady pacientom, ktorí práve čakajú na vyšetrenie.

 

Aký obsah majú obrazovky v čakárni lekára?

Vaše oznamy

Čo môžem uverejniť?
Harmonogram práce
Odbery, vyšetrenie, prevencie, obedná prestávka, objednaní pacienti, administratíva, návštevná služba.
Manažment pacienta
Objednávanie eReceptov, vyhradený čas pre telefonické konzultácie, objednávanie preventívnych prehliadok.
Organizačné pokyny
Použite vyvolávací systém, zapíšte sa do poradia, použite návleky, vypnite si zvonenie, dovolenka - zastupujúci lekár.
Iné oznamy 
Rady pre pacientov, cenník, zdravotné poisťovne.

Edukácia pacientov

V závislosti od Vašej špecializácie vyberáme najčastejšie sa opakujúce témy.
Pediater
Vysoká teplota dieťaťa, hnačka, nočné pomočovanie, sezónne témy, alergie, chrípka, prevencie.
Praktický lekár
Kardiovaskulárne ochorenia, diabetes, prevencie, sezónne témy, zdravý životný štýl.
Gynekológ
Samovyšetrenie prsníkov, uroinfekty, čo so sebou do pôrodnice, posilnenie panvového dna.
Edukačné materiály získavame od Úradu verejného zdravotníctva SR a iných odborných garantov.

Komerčná časť

Reklamné spoty nám zabezpečujú financovanie projektu, vďaka čomu je pre Vás informačný panel bezplatný.
V komerčnej časti sú zobrazované produkty a služby, ktoré citlivo vyberáme a súvisia s vašou špecializáciou.
Aby sme vám vedeli bezplatne poskytnúť komplexnú službu je pre nás komerčná časť nevyhnutná a pokrýva nám náklady na prevádzku celého projektu od inštalácie až po správu obsahu a oznamov.Vertikálne umiestnená
obrazovka je pacientmi
prirodzene identifikovaná
ako nosič informácií.

Pomocou informačného panelu
môžete zdieľať Vaše informácie
a rady pacientom, ktorí práve
čakajú na vyšetrenie.

Všetky spoty sú neozvučené .
Nerušia tak prostredie čakárne,
ani Vás pri práci.

Pozrite si niektoré edukačné videá v obrazovkách

Nočné pomočovanie

Edukačné video
Čakárne pediatrov

Uroinfekty

Edukačné video
Čakárne gynekológov

Vitamín D

Edukačné video
Čakárne praktických lekárov

Prezrite si aktuálne slučky spotov u jednotlivých špecializácií

Praktický lekár pre dospelých

Pediater

Gynekológ

Novinka

Hravé oznamy

Objavte nový spôsob, ako zábavne rozptýliť vašich pacientov počas ich čakania a zároveň ich informovať. Pozrite si naše špeciálne navrhnuté animácie :)

Objednajte bezplatne

  • Zariadenie
  • Inštalácia
  • Správa